Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΤΕΟ ONLINE ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801058467
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148077201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECO CHECK ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800510954
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126499101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IN MOTION ΠΑΝΟΥΣΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800335975
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116866601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι.ΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998740152
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9493301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998159712
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8248801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AUTOMOTO ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998282818
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8070501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. ΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998281350
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121959601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση