Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 018590716
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5989001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GENERATION C & C P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800829545
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142346901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GENERATION G & V P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800829822
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142356301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAPAJET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800795586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141171701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACB CONSULTANTS P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800739785
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139102107000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

QUALIMETRIX ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800539959
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128372201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση