Βρέθηκαν 34 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NAVAL GROUP HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802090999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169752601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Wings ICT Solutions Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800419255
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121484201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KDC CONSULTING AND ENGINEERING Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801935167
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166546801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MYTILINEOS - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801816258
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163884401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

META MATERIALS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801681292
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161394301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MECCANICA FACILITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801561130
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159160104000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ITHACA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801521118
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158422601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VERTLINER ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801311778
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154129901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OHB HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801013265
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146955901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση