Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ.
Α.Φ.Μ 999057902
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151271101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GROSVENOR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800844769
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142792701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΙΛΒΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800480620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124750801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099939721
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4160501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094316983
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1722501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095538356
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3653801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-1974
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση