Βρέθηκαν 44 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ECO LUX TOURISM DEVELOPMENT SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802224503
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172474501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2023
  • ACTIVE 

MEDIA ROCKETS SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802188040
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171726201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2023
  • ACTIVE 

ALEXANDRA GERONTI - ATHANASIOS VOGATSAS P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801785880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163288501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ACTIVE 

EMPRINT LIMITED PARTNERSHIP


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801627017
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160388901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2021
  • ACTIVE 

KINESSO HELLAS COMMUNICATIONS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801539275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158758301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2021
  • ACTIVE 

EBLOOM GREECE P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801524121
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158479901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2021
  • ACTIVE 

KONSTANTINOS THEODORIDIS TOU THEMISTOKLI


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 034869280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155316701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2020
  • ACTIVE 

ROCK CHERRY ADVERTISING A.E.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801273106
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153231301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2019
  • ACTIVE 

FOUR DOT INFINITY INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801234178
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152342501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2019
  • ACTIVE 

BUSINESS CENTER OFFICES SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801197431
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151539601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2019
  • ACTIVE 

Σύνδεση