Βρέθηκαν 115 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

OCTANE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998622528
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7685601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JEDI CONSULTING ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801797196
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163515201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONNAXIA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801668405
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161155801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DR COOK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801446544
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157029301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACCURATE MEDICAL Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801431790
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156688001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MASTERCARD EUROPE GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801409801
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156214201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WESTEC HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801352750
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154953901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΦΑ-ΔΕΛΤΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801345849
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154822801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTERBRAND MARTECH SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801289257
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153613401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση