Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΛ. ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801234418
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152348701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800895075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144360401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

I-GROW ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800528607
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127645001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MILK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999278016
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6018501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΩΜΑΣΕΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 999954698
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4680301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΜΠΡΑΝΤΕΣΕΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099756363
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3826201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-05-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση