Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STREAMER SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800839471
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142645001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΧΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 044009201
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5009401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-12-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 104194539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 62899403000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση