Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VELOR ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802215715
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172292801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WORLD VIBES PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802037758
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168654001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRAND AIR SERVICES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801917696
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165771301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEKROTORS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801238282
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152426101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DRONE SOLUTIONS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801165537
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150592701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC POWER & GRID ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150495001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HANEM HAGGAG ΤΟΥ MOHAMED


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 169239757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150125501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS SPIRIT AIRLINES ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800845951
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142826701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STREAMER SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800839471
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142645001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση