Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

WORLD VIBES PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802037758
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168654001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COSMIC PHOTO WORKS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801511776
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158255401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC POWER & GRID ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150495001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HANEM HAGGAG ΤΟΥ MOHAMED


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 169239757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150125501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STREAMER SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800839471
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142645001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΛΥΤΟ CREATIVE SPOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800632392
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133126601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

V&P PAPERS Ετερόρρυθμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998630332
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7811001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 104194539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 62899403000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση