Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

THE VSCOPE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801686841
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161492701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COSMIC PHOTO WORKS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801511776
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158255401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HANEM HAGGAG ΤΟΥ MOHAMED


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 169239757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150125501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CGWORKS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800794878
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141149301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΣΣΑΒΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Εταιρεία Περιoρισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997626486
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123737101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

V&P PAPERS Ετερόρρυθμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998630332
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7811001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΩΤΟ ΚΙΣΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999807324
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4828001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ MEDIA & ADVERTISING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ETAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999961874
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4519401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση