ΠΑΣΣΑΒΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Εταιρεία Περιoρισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε.

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

ΠΑΣΣΑΒΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Εταιρεία Περιoρισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε.


ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 997626486
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123737101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-01-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-02-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PASSAVIA L.T.D.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: η παροχή πάσης φύσεως διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών έρευνας, αγοράς και προώθησης πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών. Οι κάθε μορφής διαφημιστικές παραγωγές και η εκμετάλλευσή τους. Ο σχεδιασμός, η εκτύπωση, η κατασκευή, η εμπορία κι εν γένει εκμετάλλευση κάθε μορφής δισδιάστατου, ή και τρισδιάστατου διαφημιστικού αντικειμένου, συμπερι-λαμβανομένης της εκμετάλλευσης και οπτικοακουστικών έργων διάρκειας μέχρι δύο (2) πρώτων λεπτών, και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαφημιστικού περιεχομένου και σκοπού. Η με κέρδος προώθηση και υποστήριξη πωλήσεων σε διάφορα σημεία πώλησης. Η εκπόνηση μελετών, η παροχή και υλοποίηση συμβουλών εμπορικής κι επικοινωνιακής πολιτικής, που μπορεί να περιλαμβάνει ενέργειες έρευνας αγοράς (marketing) προβολής προώθησης κι εκδηλώσεων γενικά. Η αντιπροσώπευση, η πρακτόρευση, αποκλειστική ή όχι διανομή στην ελληνική και οποιαδήποτε ξένη αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ελληνικών και ξένων οίκων απασχολουμένων με οποιονδήποτε τρόπο με τις υπηρεσίες που πιο πάνω αναφέρονται. Η εκμίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση της χρήσης οποιουδήποτε αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ξηράς, θάλασσας και αέρα, για την προβολή ή μεταφορά μέσων διαφημιστικής προβολής. Η μελέτη, οργάνωση, υποστήριξη κυρίως ως προς την διαφήμιση και προώθηση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεων πολιτιστικών και άλλων διοργανώσεων, φεστιβάλ, διαγωνισμών, συνεδριών, ψυχαγωγικών ή επιστημονικών προγραμμάτων, συναυλιών και εν γένει εκδηλώσεων ψυχαγωγίας. Η εν γένει οργάνωση των δημοσίων σχέσεων, της επικοινωνιακής πολιτικής και της διαφήμισης νομικών ή φυσικών προσώπων, η διαφήμιση και προβολή κάθε προϊόντος και η άσκηση κάθε είδους διαφημιστικής επιχειρήσεως. Η κατασκευή, εκτύπωση και εμπορία διαφημιστικών και εκπαιδευτικών βιβλίων και υλικών. Η παροχή υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης διαφημιστικών κονδυλίων. Η κατασκευή πυροτεχνημάτων. Η ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών. Οι υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών. Οι υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών. Η κατασκευή αερόστατων και πηδαλιουχούμενων. Η κατασκευή αεροπλάνων και άλλων αεροσκαφών. Οι εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής αεροσκαφών. Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης. Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών. Οι υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων, Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών. Οι υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης μη πυρηνικών ατμογεννητριών. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Οι υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού. Το χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών. Το χονδρικό εμπόριο πυροτεχνημάτων. Το χονδρικό εμπόριο ραδιενεργών στοιχείων. Το λιανικό εμπόριο αναπνευστικών συσκευών δυτών. Το λιανικό εμπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόμοιων ειδών. Το λιανικό εμπόριο εξοπλισμού θαλάσσης. Το λιανικό εμπόριο κινητήρων για θαλάσσια προώθηση. Το λιανικό εμπόριο πλαστικών ενδυμάτων, όπως δυτών. Το λιανικό εμπόριο συσκευών ραντάρ, ραδιοναυσιπλοΐας. Το λιανικό εμπόριο ειδών μοντελισμού. Το Λιανικό εμπόριο πυροτεχνημάτων. Οι υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία. Οι υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με σημαία άλλη από ελληνική. Οι υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων. Οι υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας. Οι υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λέμβους. Οι υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας. Οι υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα. Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα. Οι υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ) με πλήρωμα. Οι λιμενικές υπηρεσίες γενικά. Οι υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών. Οι υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων). Οι υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων. Οι υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων. Οι υπηρεσίες ρυμούλκησης ποντοπόρων πλοίων, που βρίσκονται σε κίνδυνο (ναυαγοσωστικών). Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές. Οι υπηρεσίες πυροσβεστικών αεροσκαφών και πρόληψης πυρκαγιών. Οι υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας. Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο. Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. Οι υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων και πηδαλιούχων αερόπλοιων. Οι υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ. Οι υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας, χωρίς πλήρωμα. Οι υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα. Οι υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα. Οι υπηρεσίες ναύλωσης αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Οι υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων). Οι υπηρεσίες τουριστικής προβολής. Οι υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οι υπηρεσίες διάσωσης ατόμων (στη θάλασσα, στα βουνά, σε φυσικές καταστροφές). Οι υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ. Οι υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης στην οδήγηση ταχύπλοων σκαφών. Οι υπηρεσίες σχολών ερασιτεχνών πιλότων αεροσκαφών. Οι υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών πιλότων αεροσκαφών. Οι υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων. Οι υπηρεσίες επίδειξης καλλιτεχνικών ή αρχαιολογικών συλλογών. Οι υπηρεσίες επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων ιστορικών χώρων. Οι υπηρεσίες προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων, περιλαμβανομένης της προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την ερασιτεχνική αλιεία. Οι υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών. Οι υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής). Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αθλητικού εξοπλισμού. Οι υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας. Οι υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου. Οι υπηρεσίες αλιευτικών μελετών. Οι υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων). Οι υπηρεσίες γεωφυσικών ερευνών. Οι υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων. Οι υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων. Οι υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών. Οι υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης. Οι υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης. Οι υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης. Οι υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων. Οι υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα (γεωγραφία, παιδαγωγικές σπουδές, κλπ). Οι υπηρεσίες έρευνας στην ωκεανογραφία. Οι υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία. Οι υπηρεσίες βιντεοσκοπήσεων για προώθηση πωλήσεων. Οι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού+πλωτών εξέδρων. Οι υπηρεσίες διαφημιστικής εκμετάλλευσης πλωτών εξέδρων. Οι υπηρεσίες προβολής αφισών από εναέρια μέσα. Η μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης. Οι υπηρεσίες βιντεοσκόπησης φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων. Οι υπηρεσίες αεροφωτογραφιών. Οι υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης. Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. Οι υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και Οι υπηρεσίες τεχνικών έργων και κατασκευών και Ανακύκλωση υλικών.» Η εταιρεία δύναται: α) να ιδρύει υποκαταστήματα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και να καθορίζει τις εργασίας καθενός από αυτά και γενικά τη λειτουργία τους και β) να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, που υφίστανται ή που θα συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που επιδιώκουν όμοιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
84251901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ (ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ) Κύρια
20511300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
30115000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΠΡΟΣΔΕΤΗΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΥΦΑΛΟΔΕΙΚΤΩΝ) Δευτερεύουσα
33151001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Δευτερεύουσα
33151004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
42912001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΗΣ (ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗΣ) Δευτερεύουσα
42912002 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΔΥΤΕΣ, ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
47646538 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΔΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
47656714 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
50101201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΘΑΛΑΜΗΓΟΥΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ Δευτερεύουσα
50101202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΘΑΛΑΜΗΓΟΥΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δευτερεύουσα
50101203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
50102001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
52221101 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ, ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΛΠ). Δευτερεύουσα
52221501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
52221900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δευτερεύουσα
55201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
59111201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
70221215 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Δευτερεύουσα
71123104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
71123504 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
71201905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
72191903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δευτερεύουσα
72194003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121000 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
74202300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
74202903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
74203900 ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
77211004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ (ΚΥΜΑΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΣΚΙ, ΛΕΜΒΩΝ) Δευτερεύουσα
77211007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΚΟΤΕΡΩΝ, ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΤΩΝ ΚΛΠ), ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
79901100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δευτερεύουσα
85321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85511002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ Δευτερεύουσα
85511003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85531201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
85591000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
85591900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
91031001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
93291104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΚΑΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ) Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση