Βρέθηκαν 27 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΝΑΚΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059457240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 85174002000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801563306
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159199401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PANTHEON COSMO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801293572
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153720301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLY & CAMP Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801265942
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153058601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPAU.GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801169470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150699401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

QUASAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800917717
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144888701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NKZ ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800912586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144759501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση