Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CENTIVA Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998402612
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8348801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE SUN AUTOMATION GREECE Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ι.Ε.Π.Υ.Α. Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801297903
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153812101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997776974
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9555301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800548182
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128737001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998192118
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8685101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998649817
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8492601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΛΕΖΟΣ Γ. - ΠΡΙΦΤΗΣ Π. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998588310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7649601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999316897
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5887901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ON DEMAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999841434
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4607001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση