Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HELIOS 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802188002
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171724501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802135856
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170670201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TALOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802031686
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168523201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801563306
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159199401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LAKIANI ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800688559
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136503201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-10-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PELEKAS MONASTERY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800660194
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134610601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LA GROTTA VERDE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800660169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134606801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις ProΗotel Μονοπρόσωπη Aνώνυμη Eταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800456042
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123510401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AVITRON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099802544
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122968601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση