Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΥΠΕΡΔΟΜΗ DEVELOPMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802112683
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170195901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

G&A SERVICES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801730278
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162304701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MANXPER ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801691482
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161583101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKR STAFFING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801297522
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153805401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FUTURE HOTELS INTERNATIONAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801113922
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149425901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ - KPS


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801025172
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147226201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CAS RECRUITMENT LTD GREEK BRANCH


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998942381
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146511901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MYJOBNOW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800962412
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145835301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Creative Pharma & HR Services Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800622190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132599201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNITED CLEANING & HOUSEKEEPING SERVICES


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997376770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130849301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση