Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EXTRA MILE HUMAN CAPITAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801844780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164427601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PEOPLE FOR BUSINESS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998570724
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7462101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKR STAFFING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801297522
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153805401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FUTURE HOTELS INTERNATIONAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801113922
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149425901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WORKATHLON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800889880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144208501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800746278
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139379801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση