Βρέθηκαν 52 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DIONE BLUE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801579090
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159496501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TRYFON LEISURE & LUXURY VILLAS Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800557258
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129222201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EVENTS IN GREECE Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801404516
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156096601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.Σ ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800932315
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145218401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONNECTED MOBILITY I.K.E


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801157795
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150415901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TSI SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801156960
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150396001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALDIA SUITES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801150260
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150254601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801021658
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147141501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση