Βρέθηκαν 47 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GREEN CITY KAI SIA E.E


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801850682
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164540901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2022
  • ACTIVE 

MAGOU SAPFO KAI SIA E.E.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801684190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161441401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2021
  • ACTIVE 

SEAGLE HELLAS SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801646345
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160759901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2021
  • ACTIVE 

ELEVEN FACILITY AND SUPPORT SERVICES S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801631762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160483201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-2021
  • ACTIVE 

NATIONWIDE CLEANING AND MAINTENANCE


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801506871
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158163601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2021
  • ACTIVE 

NEXT BUSINESS DAY SERVICES LTD


Νομική Μορφή LTD (LIMITED LIABILITY COMPANY)
Α.Φ.Μ 801120810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149571801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2019
  • ACTIVE 

VGTS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801116752
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149487101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2019
  • ACTIVE 

MOUSTAFERIS CONTROL SYSTEMS COMMERCIAL SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 998656870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7409801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2017
  • ACTIVE 

STAR HOSPITALITY SERVICES & TRADING SINGLE MEMBER PC


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800869487
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143473901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-08-2017
  • ACTIVE 

VASILIKI MPIKOU TOU CHARALAMPOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 053866128
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141415901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2017
  • ACTIVE 

Σύνδεση