VTGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 , ΑΘΗΝΑ, 11147

VTGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801116752
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149487101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-02-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-02-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

VTGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
VTGS IKE
VTGS PC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΑΛΑΤΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΚΟΠΟΣ 3.1. Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Εταιρίας είναι: α) Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως, ενδεικτικά, εστιατόριο, καφετέρια, αναψυκτήριο, ζαχαροπλαστείο, καφέ-ζαχαροπλαστείου, ειδών αρτοποιίας, γλυκών, παγωτών, καθώς και κάθε συναφούς γενικά δραστηριότητας, β) η επί κέρδει παραγωγή και εμπορία άρτου, ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστείου, αναψυκτήριου, καφετέριας καθώς και μεταποίηση αυτών, συμπεριλαμβανομένων γλυκισμάτων, αλμυρών, ποτών και εν γένει προϊόντων διατροφής και άλλων εδεσμάτων και συναφών ειδών, γ) η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς. δ) Η εμπορία παντός είδους ανταλλακτικών, αναλωσίμων και προϊόντων που σχετίζονται με την κατασκευή, την επισκευή, την αναβάθμιση, την συντήρηση και τον εξοπλισμό, καθώς και με την εκμετάλλευση και διαχείριση πλοίων, σκαφών αναψυχής, αθλητικών σκαφών, λιμενικών εγκαταστάσεων, ναυπηγείων και γενικότερα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών αναψυχής σχετικών με το θαλάσσιο περιβάλλον. ε) Παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών αναφορικά με την κατασκευή, την επισκευή, την αναβάθμιση, την συντήρηση και τον εξοπλισμό, καθώς και με την εκμετάλλευση και διαχείριση πλοίων, σκαφών αναψυχής, αθλητικών σκαφών, λιμενικών εγκαταστάσεων, ναυπηγείων και γενικότερα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών αναψυχής σχετικών με το θαλάσσιο περιβάλλον. στ) Η άσκηση, εκμετάλλευση και διαχείριση επιχείρησης παροχής υπηρεσιών αναψυχής σχετικής με το θαλάσσιο περιβάλλον. ζ) Κάθε συναφής με τις ανωτέρω εργασία ή και δραστηριότητα. η) Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας, όπως αυτή εξειδικεύεται αμέσως ανωτέρω, σε τρίτους επιδιώκοντες σκοπούς που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης (π.χ. εύρεση και πρόσληψη καταλλήλου προσωπικού προς περιστασιακή ή και μακροχρόνια απασχόληση στους ανωτέρω φορείς, διοργάνωση εκδηλώσεων, παροχή συμβουλευτικής φύσεως σε θέματα διαχειρίσεως δραστηριοτήτων, υποχρεώσεων και προσωπικού των τρίτων φορέων κ.λπ.), - η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με τη συνεχή εποπτεία και έλεγχο αυτών, - η εκπαίδευση προσωπικού και στελεχών, - η οργάνωση και η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, - η δημιουργία και λειτουργία δημοτικού ανοικτού πανεπιστημίου, - η οργάνωση και συμμετοχή σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, - η κατασκευή και στελέχωση εκπαιδευτικής μονάδος για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, την καλλιέργεια κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, την εκμάθηση τεχνών, ξένων γλωσσών κ.λπ., η οποία θα μπορεί να προβαίνει σε πάσης φύσεως συνοδευτικές υποστηρικτικές ενέργειες, όπως π.χ. στην οργάνωση και λειτουργία γραφείου ευρέσεως εργασίας, - η ανάπτυξη, διοίκηση και εκμετάλλευση θεραπευτικών κέντρων, - η ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με την υγεία (π.χ. ευεξία, παχυσαρκία κλπ), - η ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων που επεξεργάζονται και λειτουργούν σχολικές επιτροπές, - η ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων που υλοποιούν αθλητικά σωματεία, - η ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων που αφορούν τη λειτουργία Παιδικών σταθμών, - η με οποιαδήποτε μορφή παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, - η ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση σε οιαδήποτε μορφή (Α΄& Β΄ βαθμού, Δήμοι, Περιφέρειες) Ειδικότερα και ενδεικτικά μπορεί: - Να αναλαμβάνει και να εκτελεί με το κατάλληλο προσωπικό τη διδασκαλία σε ενήλικες, παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες, παντός είδους αθλήματος, ήτοι ενδεικτικά, ατομικού, ομαδικού, κλασικού στίβου, υγρού στίβου, ενόργανης, ρυθμικής, αεροβικής, σουηδικής ή άλλης γυμναστικής, πιλάτες, γιόγκα, πολεμικών τεχνών, ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ. - Να αναλαμβάνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αθλητικών εκδηλώσεων, σχετικών με τα ανωτέρω αθλήματα. - Να παρέχει στους ανωτέρω οργανισμούς υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπως π.χ. να αναλαμβάνει και να εκτελεί με το κατάλληλο προσωπικό όλα τα στάδια της αποκομιδής των απορριμμάτων, της επεξεργασίας τους, της εναπόθεσή τους και της ανακύκλωσής τους. - Να ανακυκλώνει πάσης φύσεως υλικά, όπως μεταλλεύματα, γυαλί, πλαστικό, συνθετικά και φυσικά έλαια, είδη ένδυσης καθώς και οτιδήποτε άλλο δύναται να ανακυκλωθεί ή θα δύναται να ανακυκλωθεί στο μέλλον. - Να αναλαμβάνει και να εκτελεί με το κατάλληλο προσωπικό την καθαριότητα, δρόμων, κτιρίων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινοχρήστων εγκαταστάσεων και να εξυπηρετεί της πάσης φύσεως ανάγκες καθαριότητας των φορέων με τους οποίους συνεργάζεται. - Με στόχο την προώθησή τοπικών παραδοσιακών εδεσμάτων και γλυκών της εκάστοτε περιοχής να οργανώνει και να λειτουργεί με το κατάλληλο προσωπικό κυλικεία, αναψυκτήρια και εστιατόρια εντός εγκαταστάσεων των φορέων με τους οποίους συνεργάζεται, όπως ενδεικτικώς σε σχολεία, θεραπευτήρια, δημοτικές επιχειρήσεις, δημαρχεία κ.λπ. τα οποία θα προσφέρουν τα τοπικά παραδοσιακά γλυκά και εδέσματα. - Με στόχο την προώθηση και την εμπέδωση της μεσογειακής διατροφής και της στηριγμένης σε αυτήν ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας, να παρέχει υπηρεσίες εστίασης (catering) επί τη βάση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων εμπίπτοντα στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα και τη μεσογειακή διατροφή, στο προσωπικό των ΟΤΑ και σε οιονδήποτε τρίτο φορέα, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεργαζόμενο με αυτούς, καθώς και σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις οι οποίες διενεργούνται για λογαριασμό των ΟΤΑ. - Να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής για την επίτευξη των σκοπών της συλλογικότητας με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό στους συνεργαζόμενους φορείς, συνάπτοντας με αυτούς συμβάσεις συμβουλευτικής (consulting). - Να αναλαμβάνει τη διδασκαλία και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σχετικών με όλες τις τέχνες, ειδικότερα δε και ενδεικτικά θέατρο, ζωγραφική, κεραμική, φωτογραφία, αγιογραφία, μουσική/τραγούδι (όργανα, χορωδίες κλπ), χορό (μοντέρνο, παραδοσιακό, μπαλέτο κλπ), κινηματογράφο (σκηνοθεσία, παραγωγή, τεχνικές), τόσο ως προς την εκμάθηση επί μέρους δραστηριότητας, όσο και ως προς την παρουσίαση αυτών και της ιστορίας, πορείας και εξελίξεως τους, σε ενήλικες, παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες. - Να διενεργεί τη διδασκαλία προς τμήματα προσώπων, διδασκαλία σε ατομικές συνεδρίες, διδασκαλία μέσω του διαδικτύου, συγγραφή, έκδοση και δημοσίευση άρθρων, παρατηρήσεων, οδηγιών και πάσης παροχής συμβουλευτικής φύσεως προς τα ανωτέρω αντικείμενα της αθλήσεως και των καλών τεχνών, αλλά και συνδεόμενα με αυτή θέματα, ως ενδεικτικά αναφέρεται, πχ ο κατάλληλος εξοπλισμός και τεχνοτροπία για κάθε δραστηριότητα - Να εκπονεί ειδικά προγράμματα, με τη χρήση εξειδικευμένης γνώσεως. - Να αναλαμβάνει τη διδασκαλία, των ανωτέρω δραστηριοτήτων στα μέλη αθλητικών και καλλιτεχνικών τμημάτων, διαφόρων δράσεων, σε οποιονδήποτε φορέα Δημόσιο ή Ιδιωτικό, τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, Περιφέρειες, Δήμους, Κοινότητες, Ιδιωτικά Ιδρύματα, ή άλλες εταιρείες, με οιαδήποτε μορφή συνεργασίας και παροχής υπηρεσίας (σύμβαση μισθώσεως έργου, εργολαβία κλπ). - Να οργανώνει και να επιβλέπει εκδηλώσεις και δραστηριότητες, που έχουν ενταχθεί στη λειτουργία των εκπαιδευτικών, αθλητικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών, των φορέων με τους οποίους συνεργάζεται. - Να εφαρμόζει και να υλοποιεί προγράμματα, όπως αυτά έχουν καταρτισθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού – Τουρισμού και α) την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ή μελλοντικά άλλον Δημόσιο αρμόδιο φορέα για την άθληση, β) τη Διεύθυνση Αθλητισμού, εκάστου εκ των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με τα οποία θα συνεργάζεται και γ) την αρμόδια Υπηρεσία Πολιτισμού, εκάστου εκ των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με τα οποία θα συνεργάζεται. - Να αναλαμβάνει την προώθηση των σκοπών της συλλογικότητας μέσα από διαφημιστικές εκστρατείες και την οργάνωση γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων. - Να διοργανώνει εκδηλώσεις στις οποίες θα φιλοξενούνται δραστηριότητες συνεργαζόμενων φορέων, των φορέων συνεργασίας της, όπως ενδεικτικά διαλέξεις, παρουσιάσεις, φιλοξενούμενες εκδηλώσεις κ.λπ. - Να συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα, φυσικά, ενώσεις προσώπων, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ, ή εταιρείες, με οιοδήποτε τρόπο, ακόμη και με την ίδρυση και συμμετοχή σε άλλη μορφή εταιρείας, διώκουσας ομοίους ή παρεμφερείς και παραπλήσιους σκοπούς. -Να προσλαμβάνει υπαλλήλους και προσωπικό, προκειμένου να υποστηρίξει τις αναληφθείσες συνεργασίες και ειδικότερα, την υποστήριξη εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, εκάστου εκ των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με τα οποία θα συνεργάζεται. -Να αναθέτει μέρος της δραστηριότητας της σε τρίτα πρόσωπα, με τους συμφωνηθέντες κατά περίπτωση όρους. -Να δανείζεται εργαζομένους τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων για την κάλυψη των αναγκών της και την υλοποίηση των σκοπών της. -Να αναλαμβάνει και να υλοποιεί προγράμματα σχετικά με το παιδί, όπως ενδεικτικά την προμήθεια βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών ή Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), την επάνδρωση και τη λειτουργία τους. - Να αναλαμβάνει και εκπονεί προγράμματα που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ενδεικτικώς κατωτέρω: - η υποστήριξη, προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρομο DOWN, κινητικές-πολλαπλές αναπηρίες ή άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες κάτω από το πρίσμα του σεβασμού της προσωπικής τους αξιοπρέπειας και των ατομικών τους δικαιωμάτων, - η συστηματική διαδημοτική συνεργασία με τις κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες των Δήμων όλης της Ελλάδας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των ΑΜΕΑ, - η αξιολόγηση δεξιοτήτων, κλίσεων και προτιμήσεων των ως άνω ατόμων και ταύτιση με ευκαιρίες που υπάρχουν στην κοινότητα τους, -η ίδρυση και λειτουργία ξενώνων, οικοτροφείων, σπιτιών και γενικά άλλων εγκαταστάσεων συναφούς διευκόλυνσης, ειδικά προσαρμοσμένης στις ανεπάρκειες ή αναπηρίες των εν λόγω ατόμων για φιλοξενία, διαμονή, εκπαίδευση και κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με νοητική υστέρηση, πολλαπλές και βαριές αναπηρίες και με κοινωνικά προβλήματα, στις Περιφέρειες όλης της χώρας, -η επιστημονική ανάπτυξη, προαγωγή και δραστηριοποίηση όλων των τομέων σχετικά με τη διερεύνηση και επιστημονική ανάλυση όλων των πιο πάνω αναπηριών, με σκοπό την αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων ως άνω ατόμων -η οργάνωση και διεύθυνση προγραμμάτων εργασίας, ενίσχυση και ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μορφωτικών συλλόγων, των συνεταιρισμών, των ιδιωτικών φορέων και άλλων για την πλήρη αποκατάσταση ατόμων με νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες. - η ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την ψυχαγωγία των παιδιών με αναπηρία κατά τον ελεύθερο χρόνο τους και την πραγματοποίηση διαφόρων προγραμμάτων, εκδηλώσεων όπως θέατρο, δημοτικοί χοροί, ζωγραφική, μουσική, εκδρομές κ.λπ. που θα βοηθήσουν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο καθώς και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας με διαλέξεις, συνέδρια, συμπόσια, εκδηλώσεις κ.λπ., - η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, με σκοπό την συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρία όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τη δημιουργία ισχυρών ηθικών χαρακτήρων, μέσω της διάδοσης του αθλητισμού - η συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, η προσπάθεια δημιουργίας αθλητικών χώρων για άτομα με αναπηρία, που συμβάλλουν στην κοινωνική τους ένταξη. - η στήριξη θερινών κατασκηνώσεων και ξενώνων για παιδιά με αναπηρία. Κάθε συναφής με τις ανωτέρω εργασία ή και δραστηριότητα. Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγράφων Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων Υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Υπηρεσίες τυπώματος υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα) Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρομοίων ειδών Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρομοίου εντύπου υλικού, σε χωριστά φύλλα Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης Π.Δ.Κ.Α. Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων, κλπ.) Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών, που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλογών, φυλλαδίων, αφισών και αλλού διαφημιστικού υλικού Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες Υπηρεσίες βιντεοσκοπήσεων για προώθηση πωλήσεων Διάθεση επιγραμμικού ( online ) λογισμικού Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα Διάθεση τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού Παραγωγή πρωτοτύπων αλλού λογισμικού Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο Παραγωγή περιεχομένου δικτυακών πυλών ( web portals) Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβαίνει ( download ) από το internet Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά ηλεκτρονικής μορφής Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά έντυπης μορφής Πώληση διαφήμισης σχετικά με εκδηλώσεις Μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει συμβάσης Υπηρεσίες ερευνάς αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες Παραγωγή επιγραμμικών ( online ) εφημερίδων Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών Γενικές υπηρεσίες προσωπικού για το δημόσιο Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας Άλλες αθλητικές υπηρεσίες Υπηρεσίες διοργάνωσης συνέδριων Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβαση Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων. Υπηρεσίες νεκροταφείων και αποτέφρωσης νεκρών. 3.2. Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται: α. Να ενεργεί κάθε πράξη που εξυπηρετεί την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, στον όνομα της ή για λογαριασμό Ελληνικών ή ξένων εταιριών. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με όμοιο ή παρεμφερή ή αλλότριο σκοπό με οποιονδήποτε τρόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. γ. Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή επιχειρήσεις, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή ιδρυόμενες, ακόμη και σε κοινοπραξίες και σύμπραξη μεταξύ αυτών, ημεδαπές ή αλλοδαπές, δια συμπράξεως σε αυτές με κάθε τρόπο σαν εταίρος ή διαχειριστής ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος συμπεριλαμβανομένης της συγχώνευσης, εξαγοράς, απορρόφησης ή εισφοράς κλάδου αυτής σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη εταιρία δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, Franchising, θυγατρικές εταιρείες, να συστήνει επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή, καθώς και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό ε. Να προβαίνει σε συγχώνευση, είτε με απορρόφηση ήδη υφιστάμενων είτε με σύσταση νέων βιομηχανικών ή εμπορικών εταιριών. στ. Να δανείζει ή να δανείζεται ή να εξευρίσκει η να εξασφαλίζει χρήματα και κεφάλαια από οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό, ημεδαπό, ή αλλοδαπό, να παραχωρεί εμπράγματες, ενοχικές ή όποιες άλλες ασφάλειες –υποθήκες και ενέχυρα, επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας για την εξόφληση ή εξασφάλιση ιδίων ή αλλότριων χρεών, υπέρ οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού, ημεδαπού ή αλλοδαπού, υπό όποιους όρους κρίνεται αυτό σκόπιμο, να δίνει εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ως εγγυητής, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρίας ή ευόδωση του εταιρικού σκοπού, να συνάπτει δάνεια, να εκδίδει επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, ομόλογα και κάθε είδους αξιόγραφα ή τίτλους για την εταιρία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
84112100 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Κύρια
18120000 ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
18121000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
18121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
18121401 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
18121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
18121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΓΥΑΛΙ, ΜΕΤΑΛΛΟ, ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΠΗΛΟ Δευτερεύουσα
18121900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
52221101 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ, ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΛΠ). Δευτερεύουσα
70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) Δευτερεύουσα
70221400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
73111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
73121000 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
73121900 ΑΛΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
81101000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81211001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
81211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
81221203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81291101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
81291102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85511004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
85521000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85521102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΟΡΟΥ Δευτερεύουσα
85521202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΔΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
93191000 ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση