Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Ε. ΧΡΗΣΤΟΥ - Α. ΣΠΥΡΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801102305
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149141201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΧΘΗΣΕΙΕΙΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800763109
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140043101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COURIER CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800635204
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133298201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΗΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039286154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132023701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΛΕΤΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 061362880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125876201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139267131
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124201801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800448017
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123130401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΑΒΑΛΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 117384465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115767101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση