Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SM DIGITAL GROUP Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801886598
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165195401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARCHIVE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800752967
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139630701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΣΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 095401813
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1750401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COMMUNISIS ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKETING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800504450
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126148201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052447919
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124703001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064164413
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124532801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998202872
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145574201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998771988
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6886601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CORDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099876489
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4053001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση