Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

E. F. D. I. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800569442
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129811501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

E.Spantidakis Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800559934
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129361601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800383045
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119392801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΣΤΡΟ Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998104786
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8516301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση