Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

KAMARA AGROKTIMA SINGLE MEMBER S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 802229154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172567901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2023
  • ACTIVE 

ELENA GARDEN SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802133365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170621201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ACTIVE 

S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801914412
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165703301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2022
  • ACTIVE 

MILTIADIS PETOURIS TOU KONSTANTINOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 115312124
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159729001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2021
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

FAMILY FARMS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800889070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144186201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-10-2017
  • ACTIVE 

AIKATERINI MPARTZI TOU DIMITRIOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 159128029
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138935601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2016
  • ACTIVE 

PDM CARS IKE


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800726360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138559301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2016
  • ACTIVE 

MACROVITA COMMERCIAL SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 999493761
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5612201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-05-2015
  • ACTIVE 

NATURAL ADDED VALUE FOR HEALTH - COMMERCIAL AND PRODUCTIVE SOCIETY ANONYMOUS


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800613851
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132213401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2014
  • ACTIVE 

VAHAVIOLOS ESTATE P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800580458
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130500701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2014
  • ACTIVE 

Σύνδεση