Βρέθηκαν 49 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΑΡΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 156943067
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170168601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103603514
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160442601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA MOB. SERVICES Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801507068
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158166601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801414546
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156320401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΖΖΑΚΕΙΜΙΑΔΗΣ ΚΙΜΩΝ - ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801359786
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155109901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NINA CHAVDAROVA ΤΟΥ DIMITAR


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 166369050
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152931801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAZI MOBILE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801215717
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151943101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WE KONNECT IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801201645
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151623401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIT PRICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801059010
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148093801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση