Βρέθηκαν 42 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ALPHA MOB. SERVICES Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801507068
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158166601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801414546
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156320401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΖΖΑΚΕΙΜΙΑΔΗΣ ΚΙΜΩΝ - ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801359786
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155109901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

O-MOBILE AND DEVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801326024
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154459301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NINA CHAVDAROVA ΤΟΥ DIMITAR


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 166369050
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152931801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAZI MOBILE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801215717
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151943101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WE KONNECT IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801201645
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151623401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997059280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144509301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.Ι. ΚΑΧΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800885101
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143980301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800854622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143079001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση