Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VIO INVENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802047230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168860201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PARAGA ESTATE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801922934
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165960401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PERFINITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801670843
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161207801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KRB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801341863
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154751501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACCUTOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800879014
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143784101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARONCORP ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800760297
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139920501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TGCC Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800740723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139147701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COR PHARMACEUTICALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800617850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132420001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση