Βρέθηκαν 38 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MM PUBLICATIONS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800695993
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136942801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BUY A BOO Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800691877
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136690601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΕΡΣΤ ΟΠΣΙΟΝ ΤΙΜ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800658647
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134526801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Icon Gaming Aνώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800649417
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134034301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BAKER TILLY BUSINESS CONSULTING SERVICES A.E


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800630939
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133025801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COR PHARMACEUTICALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800617850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132420001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECOTREAT INDUSTRIAL SOLUTIONS I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800596966
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131392401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HANERGY THIN FILM POWER GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800575276
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130095001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση