Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΝΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΑΝΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800744236
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139297101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800735608
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138937901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800700633
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137200401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095509256
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8582901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 093069933
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5793801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ.ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094451609
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2301601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ-ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094325550
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1104201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ANΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094286857
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 829401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση