Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BUSINESS PATHWAYS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802143033
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170816701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EUROSTART CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801785542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163285101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) Learn-e-pedia Υπηρεσίες Διαδικτύου Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800367217
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118604601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2011
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΘΕΩΔΩΡΑ ΛΑΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 047377629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3481701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚ.ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 082438018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2843301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση