Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DERMOLOGEN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801264748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153032601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997365583
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142841801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση