Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ATHENS MEDICA ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801709373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161921301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS MEDICA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801603566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159959138000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HEALTH AND MORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801524329
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158482601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800689083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136534801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-10-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΣΚΗΣΗ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800568691
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129757901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TATOI CLUB T.C. LIMITED


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998644256
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120846101001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΡΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800320022
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115901901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση