Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ATHENS MEDICA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801603566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159959138000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΘΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΣ ΠΟΘΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800829000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142333801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ergotherapeia I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800816760
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141857101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)COSMOANELIXIS I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800564330
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129561601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2014
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

INC AIDPLUSCARE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997546935
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124033001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800462990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123895401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998331762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9433101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση