Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΗΛ. ΔΑΒΙΛΑΣ - ΑΝ. ΔΑΒΙΛΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801791481
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163395601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS MEDICA ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801709373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161921301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS MEDICA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801603566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159959138000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998315344
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8390201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση