Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ATHENS MEDICA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801603566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159959138000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HEALTH AND MORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801524329
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158482601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEDIVATION HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801440970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156900201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998202872
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145574201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VIVISOL HELLAS ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998158150
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8117401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRIEF ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 094435093
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123746301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-06-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση