Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛ. -ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802233966
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172661901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HAPPY TREE PRODUCTIONS - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802128122
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170515801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Σ ΛΩΛΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801648596
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160798201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FREESKY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801617350
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160218101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MECCANICA FACILITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801561130
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159160104000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

R.L.G. LIGHTNING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801353352
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154969201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ AUDIO SOUND ΕΠΕ - UNITED TECHNICAL GROUPS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996952546
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146258701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση