13 records among the Cash Informed companies - members of the Chamber


Analysis by Profession
Analysis by Legal Type

Analysis by Region

MNIMI KAI MNIMES PRIVATE COMPANY


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801912572
Gemi Number 165669201000 ↗
Foundation Date 15-09-2022
  • ACTIVE 

ELENI LIVIZOU TOU TRIANTAFYLLOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 104963580
Gemi Number 154444701000 ↗
Foundation Date 17-01-2020
  • ACTIVE 

HYA AD P.C


Legal Type SINGLE MEMBER PCC
Tax Number 800863391
Gemi Number 143303701000 ↗
Foundation Date 01-08-2017
  • ACTIVE 

GEORGIOS ZARKADAS TOU KONSTANTINOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 131319229
Gemi Number 143329801000 ↗
Foundation Date 25-07-2017
  • ACTIVE 

N. S. TSINES P.C.


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 800824967
Gemi Number 142214001000 ↗
Foundation Date 10-04-2017
  • ACTIVE 

VECTOR M & S PUBLISHING ETAIREIA PERIORISMENIS EFTHINIS


Legal Type LTD (LIMITED LIABILITY COMPANY)
Tax Number 800801597
Gemi Number 141354101000 ↗
Foundation Date 07-02-2017
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

G. KARAVITIS - S. RAPTI IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIRIA


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 800708620
Gemi Number 137694501000 ↗
Foundation Date 29-01-2016
  • ACTIVE 

FIRST OPTION TEAM P.C


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 800658647
Gemi Number 134526801000 ↗
Foundation Date 12-05-2015
  • ACTIVE 

S.HILL - ATHYR AND CO


Legal Type LIMITED PAR/SHIP
Tax Number 800399946
Gemi Number 120269201000 ↗
Foundation Date 02-04-2012
  • ACTIVE 
  • ACTIVE 

Login