Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑ ΝΑΕΜΙ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801570592
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159330801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800898944
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144455201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAHMOOD HANAN - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΤΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800703070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137428001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

C2 Films ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800657699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134485601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AXAWIN SOLUTIONS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800427034
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121904604000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

I-DEAL (ΑΪ-ΝΤΙΛ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997952894
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122142901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHRISTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099755784
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3747201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση