Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Μ. ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801414546
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156320401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JETOIL INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801151674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150283001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800898944
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144455201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ.Δ. Σταυρόπουλος & Σια Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800881568
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143864001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 90027346
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003823201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση