Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PADEL PLACE PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801573270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159375601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2021
  • ACTIVE 

Choco Myths Exports P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801562021
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159176801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2021
  • ACTIVE 

AXUM DEVELOPMENT AND SPORTS MANAGEMENT SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801461800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157367901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2020
  • ACTIVE 

SM TRADE & SERVICES SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801451695
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157140301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-2020
  • ACTIVE 

STADIUM 2020 SPORTS & RECREATION FACILITIES SA


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801285850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153535501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2020
  • ACTIVE 

KERGON TECHNIKI - EMPORIKI SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800821989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142123501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2017
  • ACTIVE 

Eurohoops Greece I.K.E


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800816236
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141930201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2017
  • ACTIVE 

THALLOS TECHNICAL - CONSTRUCTIONS P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800803702
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141420601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2017
  • ACTIVE 

TI & ST SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800608459
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131953001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2014
  • ACTIVE 

G. I KARNOMOURAKIS ENERGEIAKI I ANONYMH ETAIREIA


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800454085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123393501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2012
  • ACTIVE 

Σύνδεση