Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HEALTH AND MORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801524329
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158482601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CAAN HELLAS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801155464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150363901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800610210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132030501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΜΠΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800548655
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128737801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

4P Sports Travels Private Company


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800482220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124858601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998353416
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8502801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998428500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7639201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ ΕΝΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998826421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7012801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099966692
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4851101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση