Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Χ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Σ ΛΩΛΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801648596
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160798201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FAMILY G ESTATE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801456710
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157263701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LUMAD MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801263010
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152989701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VITO PR & EVENTS ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997011652
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143911201001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NATASHA'S BABYLAND-WONDERLAND ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800811498
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141664201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TOPAGGI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800395265
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120009701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998346449
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9104801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STYLEBOX Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998031300
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9151001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση