Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

369AV ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800679250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135729001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-08-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115266140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137758501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AEGEAN AURORA TRAVEL DESIGNERS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800548711
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128774701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση