Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BARSAMIAN & RACOVICI Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801733637
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162362101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤHEFIXERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801223822
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152123901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2K-MAINT ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801073890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148468101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIT PRICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801059010
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148093801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800676597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135337601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INSYSTEMS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800643474
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133724801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΘΕΟΔΩΡΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997607134
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122239201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Χ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997948414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9120801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2009
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

BAUPLAN Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998823351
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8798101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση