Βρέθηκαν 27 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801458499
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157300701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΠΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 119697938
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152081701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΕΛΟΣ - ΠΕΤΡΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801023953
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147195301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NK SECURITY Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801018678
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147069201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOUNDPLAY Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800872885
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143584501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INSYSTEMS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800643474
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133724801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΙΑΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043714334
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119617501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126495925
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8349201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση