Βρέθηκαν 34 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 107089235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151690201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPARKLE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801170688
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150728701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIVIIDO EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801137599
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149962401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACTIVATE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800757822
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139816001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΩRISMOS IKE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800627799
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132884401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 41953301
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059592303000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133152433
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9272501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση