Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PRIMA ORA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801571411
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159344701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 107089235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151690201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PRIME TIME WATCHES & ACCESSORIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801191149
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151417401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPARKLE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801170688
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150728701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIVIIDO EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801137599
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149962401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACTIVATE PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800757822
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139816001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΩRISMOS IKE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800627799
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132884401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 41953301
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059592303000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση