Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

LIGHTERGO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801685008
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161456101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 033213789
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125887701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΜΑΣΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800450480
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123207801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Φ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999325925
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5674201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045343888
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1789501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΙΝΔΗΡΟΓΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 095334728
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 776601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση