Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

KARMIC PANDA Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801892716
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165295101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CLUB MED ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996719214
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162058301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BROWN CHANIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801561558
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159167401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ.ΛΙΑΡΟΣ - Γ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800812970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141716601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800764388
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140091201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛ. ΣΑΒΒΑ - ΔΗΜ. ΡΩΤΑΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997865381
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9204201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)KORD GROUP DIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999079389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6286201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-04-2005
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

APIVITA- ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ- ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ- ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094280564
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 772801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση