Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801057563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148043701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COSMEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801028973
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147321301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800513981
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126680601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-08-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800508370
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126388801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800501080
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125961001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΤΗ ΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800457630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123617201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TATOI CLUB T.C. LIMITED


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998644256
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120846101001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση