Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GOLDEN ROSE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802138232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170719301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801568375
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159285101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΤΖΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095358671
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5038101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094322500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1378501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 094139060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 371201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-1984
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση