Βρέθηκαν 472 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΕΤΙΝΙΩΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802328680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174424501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEPENG Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802293232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173789101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPARTAKOS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802280285
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173539401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙΔΕΡΗΣ Ι ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802241099
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172804101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LESTO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802181916
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171612701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΑ GARDEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802133365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170621201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΝΤΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802132123
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170593201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONE ID Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802125654
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170462601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802084169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169610701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση